VÝZVA PRE UČITEĽOV

Vážení pedagógovia – pani učiteľky, páni učitelia a vychovávatelia !

     Jedným z tragických  javov cestnej premávky sú nehody detí na bicykli. Pretože našou aj Vašou prioritou sú životy a zdravie detí, rozhodli sme sa urobiť pre zvýšenie ich bezpečnosti na cestách vzdelávací a zároveň príťažlivý projekt, ktorý sa nezaobíde bez Vašej aktívnej účasti.

    Projekt, ktorý teraz pripravujeme a bude prebiehať hneď od  začiatku nasledujúceho školského roka 2015/2016 je interaktívny cyklistický trenažér. Deti od 10 rokov vyššie budú za seba aj za Vašu školu súťažiť na tejto špeciálnej internetovej stránke www.3Dnabicykli.sk .Cieľom súťažiacich detí bude bezchybná  jazda o čas v reálnom mestskom prostredí – cieľom tohto vzdelávacieho projektu je však čo najviac prispieť k bezpečnosti mladých cyklistov v rušnom prostredí cestnej premávky. Má zvýšiť ich znalosť dopravných predpisov, zlepšiť ich orientáciu v zložitom prostredí rôznych dopravných situácií a viesť k ich obozretnosti a ohľaduplnosti k ostatným účastníkom cestnej premávky.

      Podrobné pokyny k účasti na hre Vám pošleme koncom  mesiaca augusta spolu s plagátom, na ktorom bude uvedený kód Vašej školy, ktorým sa Vaši žiaci budú prihlasovať do hry a spolu s ich menom umožní on-line monitorovať priebeh a výsledky školy a jednotlivcov priamo na tejto stránke.   

     Dovoľujeme si vyzvať Vás, učiteľov základných škôl, osemročných gymnázií, špeciálnych základných škôl, pedagogických pracovníkov v detských domovoch a reedukačných zariadeniach na celom Slovensku k aktívnej účasti na tomto projekte, prosíme Vás o účinnú propagáciu vo Vašej škole a Vašom zariadení a vytvorenie podmienok  pre čo najvyššiu účasť Vašich žiakov.

Projekt pripravuje TERRA GRATA, nezisková organizácia s podporou
Nadácie Volkswagen.

 

3D bezpečne na bicykli

Tvorcom projektu je nezisková organizácia TERRA GRATA, ktorej hlavným predmetom činnosti je prevencia detskej dopravnej nehodovosti. Projekt vznikol za finančnej podpory nadácie Volkswagen.

O projekte